OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02