Opatření obecné povahy – ochrana hranic (prodloužení)