Opatření obecné povahy č. 1/2021 – Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň