Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky VYKO za rok 2019