Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy ptačí chřipky