Informace občanům o návrhu rozpočtu obce a MŠ na rok 2023 a návrhu rozpočtových výhledů