Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí (změna umístění čerpací stanice kanalizace č. 2)