DSO VYKO – účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2021