DSO Pláně – Návrh účetní závěrky 2020, Návrh závěrečného účtu 2020, Zpráva o výsledku hospodaření 2020