DSO Český Kras – Pláně – návrh účetní závěrky za rok 2018