Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN – k 1.8.2018