Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – aktualizace k 1. 2. 2020