Nezařazené

Výzva MAS Jihozápad č. 2 – Investice do zemědělských podniků, Investice do nezemědělských činností

Místní akční skupina MAS Jihozápad vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Datum vyhlášení výzvy: 20. 12. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 07. 01. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí: 01. 03. 2019

Více informací se dočtete zde: http://www.masjihozapad.cz/vyzva-c-2-prv-investice-do-zemedelskych-podniku-investice-do-nezemedelskych-cinnosti/d-1195/p1=1171.