Nezařazené

Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

28.2.2010 – V roce 2009 nebyla podána obecnímu úřadu Mezouň žádná žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2009 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádný případ nebyl řešen soudem. Rovněž neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím.

Plné znění viz výroční zpráva za rok 2009 (pdf, 41 kB)