Nezařazené

Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

3.3.2011 – V roce 2010 nebyla podána obecnímu úřadu Mezouň žádná žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2010 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádný případ nebyl řešen soudem. Rovněž neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím.