Nezařazené

Volby do zastupitelstva obce – 10. a 11. října 2014

Obecní úřad MezouňVolby do zastupitelstva obce MEZOUŇ se uskuteční v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Mezouň je volební místnost na Obecním úřadě v Mezouni čp. 72.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Přehled sdružení a jejich programy naleznetete v rubrice VOLBY 2014.