Nezařazené

Volby do Poslanecké sněmovny 2017

Volební urnaVolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku Mezouň je volební místnost v budově obecního úřadu Mezouň č. 72.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.