Nezařazené

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň – 30.4.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 30.4.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Jednání o koupi poz. a stavby č.parc.10/1 a 434
 2. Spisová služba – výběr dodavatele
 3. Pošta partner Vysoký Újezd – finanční příspěvek
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 271/35 a 410 s ČEZ distribuce
 5. Řešení napojení poz. č.parc. 184/1 a areálu býv. kravína na splaškovou kanalizaci
 6. Veřejnoprávní smlouva na řešení přestupků s MěÚ Beroun
 7. Řešení vlastnictví pozemku č. parc. 400/23
 8. Plán práce finančního výboru na rok 2018
 9. Plán práce kontrolního výboru na rok 2018
 10. Smlouva o dílo – Chodníky
 11. Dotace spolkům na činnost v roce 2018
 12. Ostatní: kanalizace – informace o úpravě komunikací a přesunu ČS č.2; GDPR (opatření v rámci zákona na ochranu osobních údajů); komunikace v lokalitě Na Lvech.