Nezařazené

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň – 28.5.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 28.5.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Kupní smlouva s COOP Hořovice
 2. Koupě pozemku č.parc.232/5
 3. Plánovací smlouva na zajištění stavby inženýrských sítí  a komunikace
 4. Změnové listy na stavbu kanalizace
 5. Zajištění dodavatele oplocení  MŠ včetně vrat.
 6. Příprava  výběrového řízení na poskytování služeb k provozování splaškové kanalizace
 7. Informace o  výběrovém řízení na opravu komunikací III. třídy v obci
 8. Žádost o podporu  Linky bezpečí
 9. Žádost o stanovení společného školského obvodu pro obec Drahelčice
 10. Žádost o podporu  přípravy publikace  Podzemí Berounska
 11. Zajištění zřízení dvou míst na tříděný odpad
 12. Doplňující volba člena finančního výboru
 13. Plán práce finančního výboru na rok 2018 + informace o činnosti za r. 2017
 14. Ostatní (žádost o povolení vedení NN v poz.č. 400/1; žádost o připojení  pozemku č. parc 107/10 k inž. sítím; žádost o dodatečné povolení stavby p. Levora; žádost o vyjádření k PD na stavbu RD na poz.č.103/25; žádost o vyjádření k PD na změnu stavby RD na poz.č. 399/270)