Nezařazené

Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26.7.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná dne 26. 7. 2018 od 18.00 hodin v zasedací  místnosti  obecního úřadu.

PROGRAM  JEDNÁNÍ:

 1. Výběr dodavatele GDPR
 2. Územní plán obce – příprava změny v ÚP
 3. Změna stanov DSO Český kras – Pláně
 4. Dohoda o úpravě práv vlastníků vodovodů  –  p. Havelka
 5. Stavba kanalizace na Vysokém Újezdě. Projednat propojení.
 6. Kvalifikovaný odhad na prodejnu  COOPu a pozemků k zařazení do účetnictví
 7. Obrubníky u zastávky nad Mlíčníkem a dořešení úprav
 8. Dělení poz.č. 400/1 – ing. Paukner
 9. Žádost ing. Prokůpka o změnu umístění revizní šachty
 10. Řešení vlastnictví  pozemku č.parc. 323,
 11. Prodej části poz. č.parc. 400/1  p.Odvárko
 12. Ostatní (žádost o příspěvek na úhradu mobilních WC na akci Mezouňský Zavírák; zajištění zřízení dvou míst na tříděný odpad; informace „Propojení kanalizace a vodovodu“ – Rastas, s.r.o.; zřízení dočasné deponie na recyklát)