Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 31.8.2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná v pondělí 31.8.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Žádost firmy Evenio s.r.o., lČ: 27631729 o povolení zřízení tří samostatných sjezdů a nájezdů v rámci připojení pozemků p. č. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň na silnici III/10126, pozemek p. č. 408 v k.ú, Mezouň, pro plánované tři rodinné domy
 2. Smlouva na zpracování VZMR v rámci projektu „Komunitní centrum Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
 3. Cenová nabídka na administraci projektu „Komunitní centrum Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
 4. Cenová nabídka na administraci projektu „Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012550“
 5. Technický dozor stavebníka na stavbu: „stavební úpravy obecního úřadu Mezouň č.p. 72 na pozemku stavební parcela číslo 79, pozemková parcela číslo 347/2 v katastrálním území Mezouň.“ Projekt „Komunitní centrum Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
 6. Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky mateřské školy a přeřazení do 12. platové třídy
 7. Žádost o navýšení rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
 8. Přijetí dotace na stavbu chodníků z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 9. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na r. 2020
 10. Žádost o poskytnutí dotace na r. 2021, (JUNÁK – český skaut, středisko 212.08 Mořina, z.s. “Plantážníci“)
 11. Ostatní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *