Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 31.1.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v úterý 31. ledna 2023 od 18 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Volba člena kontrolního výboru
 2. Odpadové hospodářství obce – bioodpady, kontejnery na velkoobjemový odpad
 3. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „Zelená obec“ se společností REMA Systém, a.s.
 4. Výměna vodoměrů u odběrných míst v obci
 5. Žádost o vyjádření k novostavbě RD parc. č. 136, v k.ú. Mezouň
 6. Spolupráce mezi obcemi Mezouň a Tachlovice při zřízení polní cesty spojující obce Mezouň a Tachlovice
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Mezouň a společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 351/1, v k.ú. Mezouň
 8. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2023
 9. Dohoda o provedení práce pro člena zastupitelstva na rok 2023
 10. Spolupráce při tvorbě Digitální technická mapy Středočeského kraje
 11. Modernizace rozhlasu
 12. Ostatní