Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.3.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná ve čtvrtek 30.3.2023 od 18.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Jednací řád zastupitelstva obce Mezouň
 2. Žádost Junák – český skaut o poskytnutí dotace na celoroční činnost
 3. Žádost o finanční příspěvek ČSOP Rokycany
 4. Žádost o finanční příspěvek Linka bezpečí, z.s.
 5. Žádost o finanční příspěvek Zdravotní klaun, o.p.s.
 6. Plán odpisů majetku na rok 2023
 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převzetí a odstraňování odpadu 2022
 8. Stanovení ceny za zřízení budoucích věcných břemen – služebnosti mezi obcí Mezouň a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 9. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k novostavbě RD parc. č. 136, v k.ú. Mezouň.
 10. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k úpravě projektu novostavby RD parc. č. 67/10, v k.ú. Mezouň.
 11. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k novostavbě administrativní budovy na pozemku parc. č. 103/25, v k.ú. Mezouň.
 12. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci, společnost Montprojekt, a.s.
 13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na poz. č.parc. 411/1 a dohoda o umístění stavby, společnost ElektroŠkach s.r.o.
 14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na poz. č.parc. 352/3 a 402/2 a dohoda o umístění stavby, společnost COLSYS, s.r.o.
 15. Žádost o přeložku VN č.parc. 271/20 a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, společnost PAPER S s.r.o.
 16. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2023
 17. Pronájem budovy bývalé hasičské zbrojnice na poz. parc. č. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu 1 roku
 18. Žádost o vyjádření k přístupové komunikaci k pozemku p.č. 185/1
 19. Nabídka společnosti ATLAS GROUP – informačně právní systém CODEXIS
 20. Ostatní