Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 29.6.2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná v pondělí 29.6.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Cenová nabídka č. Re_55_20 – (dopravní značení)
 2. Výzva k uzavření Darovací smlouvy na vodovodní a kanalizační řad
 3. Kino na Kolečkách 2020 – náklady a výběr filmu
 4. Záměr „Celková revitalizace návsi a obecního rybníku“
 5. Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2019
 6. Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2019
 7. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2019
 8. Přijetí dotace na stavbu chodníků z IROP – prostřednictvím výzvy MAS Jihozápad
 9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PJV spol. s.r.o.
 10. Chodníky – závěrečná fakturace
 11. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na r. 2020
 12. Plán práce finančního výboru na rok 2020 + informace o činnosti za r. 2019
 13. Plán práce kontrolního výboru na rok 2020 + informace o činnosti za r. 2019
 14. Cenová nabídka č. N2020359 – (oplocení ČS1)
 15. Smlouva s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 271/35, 230, 234, 411/1
 16. Nabídka na dodání a výsadbu stromů zdarma v rámci akce „sázíme stromy“
 17. Ostatní