Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 28.6.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 28.6.2021 od 18.00 hodin v náhradních prostorách ve Spolkovém domě Mezouň, Mezouň čp. 16.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Rozšiřování stávajících sítí č.parc. 74/11-žádost
 2. Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd u Berouna-vyjádření
 3. Plánovací smlouva o složení finanční jistoty, způsobu financování infrastruktury a realizace její výstavby ze dne 30. září 2010
 4. Změna ceny za likvidaci odpadů – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 5. Žádost o vyjádření ke změně stavby před jejím dokončením RD č.parc. 107/10
 6. Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 206
 7. Žádost o odkup části pozemků č.parc. 234 a 271/35
 8. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 67/10
 9. Žádost o vyjádření ke změně stavby před jejím dokončením RD č.parc.st. 124 a č.parc. 105/7
 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB na vedení kNN pro č.parc. 352/3 a 402/2 – Věcná břemena
 11. Proplacení jízdného na školní výlet do ZOO Plzeň (2.6.2021) z fondu darů mateřské školy
 12. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2021
 13. Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2020
 14. Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2020
 15. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2020
 16. Zpráva o inventarizaci za rok 2020
 17. Plán odpisů majetku na rok 2021
 18. Plán práce finančního výboru na rok 2021 + informace o činnosti za r. 2020
 19. Plán práce kontrolního výboru na rok 2021 + informace o činnosti za r. 2020
 20. Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO VYKO za rok 2020
 21. Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO Český kras – Pláně za rok 2020
 22. Fakturace „KCM – IROP“
 23. Žádost KSK Mezouň z.s. o poskytnutí dotace na pořádání dětského dne a na údržbu Hřiště Mezouň
 24. Žádost T.O. Samota o poskytnutí dotace na pořádání dětského letního tábora
 25. Ostatní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *