Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 25.1.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 25. ledna 2021 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň – vydání
  2. Doplnění dopravního značení na křižovatce III/10125 a III/10126 v obci Mezouň
  3. Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd u Berouna – vyjádření
  4. Změna ceny za likvidaci odpadů na rok 2021 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  5. Zápis o užívání staré hasičské zbrojnice
  6. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2021
  7. Ostatní