Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 23.11.2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná v pondělí 23.11.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Žádost o odprodej části pozemku 400/1 v k.ú Mezouň
  2. Žádost o souhlas se stavbou garáže a s vjezdem
  3. Cenová nabídka na projektové práce pro akci „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství“ a související výdaje
  4. Změna hranice katastrálního území
  5. Veřejnoprávní smlouva-Pošta Partner
  6. Stanovení ceny za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce
  7. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na r. 2020
  8. Plán inventarizace za rok 2020, složení inventarizační komise
  9. Ostatní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *