Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 22.2.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná v úterý 22.02.2022 od 18.00 hodin v náhradních prostorách ve Spolkovém domě Mezouň, Mezouň čp. 16.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Žádost o odkup nebo dlouhodobý pronájem části pozemku č.parc. 423/2
 2. Cenová nabídka Šikmý letecký snímek Mezouň 2022
 3. Cenová nabídka Zhotovení betonové podlahy dílny v SD Mezouň
 4. Cenová nabídka Přenosy ČSOV
 5. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2022
 6. Fakturace „KCM – IROP“
 7. Veřejnoprávní smlouva Pošta-partner
 8. Dohoda o změně hranic obcí Mezouň a Nučice
 9. Uzavírání dohod o provedení práce na rok 2022
 10. Pronájem budovy bývalé staré hasičské zbrojnice na poz.č.parc. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu určitou 1 roku
 11. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2021
 12. Cenová nabídka Certifikované herní prvky do MŠ Mezouň
 13. Ostatní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *