Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 21.2.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná v úterý 21.02.2023 od 18.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Oprávnění k podpisování v peněžních ústavech
 2. Odpadové hospodářství obce – kontejnery na velkoobjemový odpad
 3. Stanovení ceny za zřízení budoucích věcných břemen – služebnosti mezi obcí Mezouň a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 4. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k novostavbě RD parc. č. 136, v k.ú. Mezouň.
 5. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k úpravě projektu novostavby RD parc. č. 67/10, v k.ú. Mezouň.
 6. Geometrické plány pro dělení pozemků ve vlastnictví obce (areál bývalého JZD)
 7. Projekt novostavby trati Praha-Smíchov – Beroun
 8. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2023
 9. Pronájem budovy bývalé hasičské zbrojnice na poz. parc. č. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu 1 roku
 10. Žádost o vyjádření k přístupové komunikaci k pozemku p.č. 185/1
 11. Nabídka společnosti ATLAS GROUP – informačně právní systém CODEXIS
 12. Personální posílení obecního úřadu Mezouň – vypsání výběrového řízení na prac. pozici – úředník /účetní/ administrativní pracovník
 13. Ostatní