Nezařazené

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 12.3.2018

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 12. 3. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti  obecního úřadu

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Jednání o koupi poz. a stavby č.parc.10/1 a 434
 2. Spisová služba – výběr dodavatele
 3. Pošta partner  Vysoký Újezd –  finanční příspěvek
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 351/3 s ČEZ distribuce
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 271/35 a 410 s ČEZ distribuce
 6. Smlouva budoucí o věcném břemeni na vedení anodového uzemnění v poz. obce
 7. Zadání výběrového řízení na zhotovitele územního plánu
 8. Zadání  výběrového řízení na poskytování služeb k provozování splaškové kanalizace
 9. Řešení napojení  poz. č.parc. 184/1 a areálu býv. kravína na splaškovou kanalizaci
 10. Schválení pasportu místních komunikací
 11. Doplnění PD na chodníky – odvodnění
 12. Ostatní