Nezařazené

Veřejné zasedání zastupitelstva – 29.1.2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 29.1. 2018 od 18 hodin v zasedací  místnosti  obecního úřadu

PROGRAM  JEDNÁNÍ

 1. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2018
 2. Spisová služba
 3. Smlouva budoucí o věcném břemeni na vedení anodového uzemnění v pozemku obce
 4. Zadání PD na rybník
 5. Nová hnízda na tříděný odpad
 6. Výběr firmy na dodávku a likvidaci kovového odpadu
 7. Česká asociace odpadového  hospodářství
 8. Územní plán a regulační plán
 9. Dořešení poz.č.parc.323
 10. Zvýšení koeficientu pro daň z nemovitostí
 11. Ostatní