Nezařazené

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva – 23.9.2010

Obecní úřad Mezouň - nápis se státním znakem29.10.2010 – Na veřejném zasedání dne 23. září 2010 bylo projednáno mj. následující: Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2010; financování MAS Karlštejnsko; smlouva o napojení obce Nučice na mezouňský vodovod; smlouvy o dílo (výsadba stromů u poldru, Spolkový dům Mezouň); stavební dozor a vícepráce – Spolkový dům; smlouva na zajištění finančních prostředků na infrastrukturu v lokalitě Na Kopanině.

Zápis ze zasedání je dostupný v rubrice „Zápisy ze zasedání..„.