Obecní úřad

Veřejné náhradní zasedání zastupitelstva obce 13.8.2019

Veřejné náhradní zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 13. srpna 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Žádost o odkoupení části poz.č.parc. 400/1
  2. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2019
  3. Žádost o vyjádření k PD na stavbu RD na poz.č.parc. 103/26 a 103/27
  4. Žádost o vyjádření k PD změna stavby před dokončením – komunikace na poz.č.parc. 103/8
  5. Žádost SDH Vysoký Újezd o příspěvek na výstroj
  6. Řešení veřejného prostranství u domu č.p. 199
  7. Ostatní