Odpady

V Mezouni máme nově tři kontejnery na třídění kovů

V pátek 21. dubna 2023 jsme v Mezouni přidali dva nové šedé kontejnery na třídění kovů.

Kromě kontejnerového hnízda u obchodu Coop máte nově možnost kovový odpad vhodit do kontejneru u vjezdu do bývalého kravína a dále v lokalitě Zadní domka. Nové kontejnery mají kromě kulatého otvoru i obdélníkový otvor, kterým můžete vhazovat i větší předměty. Stejný typ kontejneru nahradí i původní kontejner u obchodu.

Nové kontejnery na kovy jsme získali od Ekokomu jako bezplatnou zápůjčku.

Umístění je patrné z následující mapy: https://mapy.cz/s/jelemadebe

Fotografie: