Nezařazené

Uzavírka silnice III/10126 od Krahulova z důvodu výstavby kanalizace

UzavírkaZ důvodu výstavby kanalizace dojde od 2. května 2017 do 27. srpna 2017 k uzavírce silnice od Krahulova do Mezouně (ke křižovatce U Křížku). Objízdná trasa bude vedena přes Krahulov a Letník. Zcela uzavřený úsek cca 100-200 metrů se bude postupně posouvat dle postupu prací. Podrobnosti viz veřejná vyhláška odboru dopravy a správních agend MěÚ Beroun (pdf 718 kB).

Upozornění: termín zahájení se může posunout až na 10. května 2017 (kvůli zajištění výluky na autobusové lince 311).