Nezařazené

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Mezouň – 1.11.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 6. Ustanovení dalších komisí a jejich složení
 7. Oprávnění k podpisování v peněžních ústavech
 8. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2018
 9. Plánovací smlouva prof. Pokorný
 10. Objednávka – úpravy podél komunikace III. třídy
 11. Schválení faktur
 12. Plán financování obnovy kanalizace
 13. Diskuse