Nezařazené

Upozornění pro majitele psů

Pes22.2.2011 – V souvislosti s vydáním obecně závazné vyhlášky obce Mezouň č. 1/2010, o místních poplatcích, je nutné, aby všichni majitelé psů na obecním úřadě přihlásili psy, které mají v držení. K přihlášení psa (psů) slouží následující formulář, který je nutné doručit do 15. března 2011 na obecní úřad. Tato povinnost se vztahuje na všechny vlastníky psů (i pokud byl pes v minulosti nahlášen písemně či ústně).

Poplatek ze psů činí za prvního psa 200 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Pro poživatele invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, je snížen na polovinu.

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo zaslat na účet obce č. 6621131/0100 (variabilní symbol: číslo popisné). Poplatek je nutné uhradit do 30. března 2011.