Nezařazené

Úplná uzavírka Báňské ulice v Nučicích (jednosměrka u pošty)

Od 1. května 2018 do konce července bude zcela uzavřena silnice III/10125 (ulice Báňská) v Nučicích z důvodu rekonstrukce vozovky.

Stavba bude provedena ve třech etapách po úsecích:

  • od křiž. se sil. III/10124 ul. Tyršova ke křiž. s ul. Nová
  • od křiž. s ul. Nová ke křiž. s ul. Kubrova
  • od křiž. s ul. Kubrova před křiž. s ul. Na Trojce

Objízdná trasa se nestanovuje, možnost objížďky po přilehlých komunikacích.