Události

Ukončení uzavírky cesty na Loděnice (k Šímovi)

Ukončení dopravního omezení a obnovení provozu na Místní komunikaci Na Loděnice

Dne 05.01.2023 byla ukončena uzavírka na místní komunikaci Na Loděnice, jelikož byla dokončena nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a obnovení provozu na místní komunikaci.

Miroslav Peleška,
starosta obce Mezouň