Události

Ukončení období déletrvajícího sucha – 31.3.2022

Hejtmanka Středočeského kraje na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje u k o n č u j e období déletrvajícího sucha vyhlášené dne 24. března 2022 pro celé území Středočeského kraje.

Toto ukončení nabývá účinnosti dne 31. března 2022.