Odpady

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 2023

V letošním roce proběhnou opět dva mobilní svozy nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Přesné místo a časy budou v předstihu zveřejněny.

Termíny:

  • 24. června 2023
  • 18. listopadu 2023

Třídění drobného elektroodpadu – červená popelnice na obecním úřadě

Připomínáme Vám, že od ledna 2023 máte možnost odevzdat drobný elektroodpad, tonery, baterie, žárovky, CD/DVD do červené nádoby, která je umístěná na dvoře obecního úřadu.

Odpad můžete donést v úředních hodinách obecního úřadu. Ideální je však donést elektroodpad v době, kdy se koná v Komunitním centru nějaká akce, protože dvůr je pak volně přístupný. Přehled akcí v KC je dostupný zde: https://www.mezoun.cz/mista/komunitni-centrum-mezoun/.

Dále jsme Vás chtěli požádat, abyste baterie, žárovky a další drobnější odpad vkládali do červené nádoby v nějakém obalu (igelitový sáček, taška, krabička), protože příprava na svoz je prováděna ručně. Děkujeme Vám. Zde najdete více informací o třídění drobného elektroodpadu.