Odpady

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 17.12.2022

V sobotu 17. prosince 2022 proběhne v Mezouni svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Svoz bude probíhat na návsi u rybníka od 10 do 11 hodin.

Co patří mezi nebezpečný odpad a elektroodpad?

 • Odpady obsahující škodlivé látky (barvy, laky, rozpouštědla, chemikálie)
 • Plechovky od barev a laků
 • Spreje a tlakové nádobky se zbytky obsahu
 • Obaly od nebezpečných látek
 • Elektroodpad (PC, monitory, televize, pračky, lednice)
 • Zářivky, LED žárovky, výbojky
 • Baterie, autobaterie
 • Oleje technické, převodové, motorové a tlumičové
 • Maziva

Co nepatří mezi nebezpečný odpad a elekroodpad?

 • Léky (patří do lékárny)
 • Běžné a halogenové žárovky (patří do směsného odpadu)