Nezařazené

Svoz nebezpečného odpadu – 8.6.2019

První letošní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 8. června 2019. Bude probíhat v době od 10:15 do 11:00 na návsi u rybníka.

Za nebezpečný odpad jsou považovány např. barvy, rozpouštědla, baterie, akumulátory, zářivky, pesticidy. Dále je možné odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče, které musí být kompletní (nerozebrané). Pro občany trvale bydlící v obci je tato služba zdarma.