Odpady

Svoz biopopelnic v roce 2020

Svoz popelnic na biologických odpad bude zahájen v úterý 31. března 2020 a bude probíhat každé sudé úterý do konce měsíce října 2020.

Cena zůstává stejná jako v loňském roce:

  • malá biopopelnice (120 l) = 754 Kč
  • velká biopopelnice (240 l) = 957 Kč

Úhradu provádějte do 15. 5. 2020 především bezhotovostně na účet obce č. 6621131/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Do zprávy pro příjemce uveďte „biopopelnice 2020“.

Nálepka na biopopelnici Vám bude po uhrazení platby doručena do schránky. Svozy v měsíci dubnu budou probíhat i bez nálepky.