Odpady

Svoz bioodpadu v listopadu opět prodloužen

Současně upozorňujeme, že v případě nižších teplot může dojít k neúplnému vysypání nádoby z důvodu zmrzlého odpadu. V těchto případech nebude zajištěn náhradní svoz.