Události

Sčítání lidu, domů a bytů bude 26. března 2021

Logo sčítání 2021

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Více informací viz leták: Informace ČSÚ o sčítání 2021 (pdf 471 kB)

příp. na webu http://www.scitani.cz