Odpady

Sběr nebezpečného odpadu – 31.10.2020

V sobotu 31. října 2020 se uskuteční druhý letošní sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat v době od 10.15 do 11.00 hodin v prostoru u rybníka.

Za nebezpečný odpad jsou považovány tyto odpady: televize, ledničky, barvy, rozpouštědla, baterie a akumulátory, zářivky, pesticidy, monitory atd.

Pro občany trvale bydlící v obci je tato služba zdarma, pro ostatní zájemce je cena určena dle ceníku spol. AVE.