Odpady

Sběr nebezpečného odpadu – 27.6.2020

V sobotu 27. 6. 2020 se uskuteční první letošní sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat v době od 10.15 do 11.00 hodin v prostoru u rybníka.

Za nebezpečný odpad jsou považovány tyto odpady: Televize, ledničky, barvy, rozpouštědla, baterie a akumulátory, zářivky, pesticidy, monitory PC.

Pro občany trvale bydlící v obci je tato služba zdarma, pro ostatní zájemce je cena určena dle ceníku spol. AVE.