Nezařazené

Rozhovor s novým starostou Ing. Františkem Kubáskem

JSOU TO JIŽ DVA TÝDNY, CO JSTE VE FUNKCI NOVÉHO STAROSTY, JAK SE VÁM NOVÁ POZICE LÍBÍ?

Děkuji Vám za první dotaz. Ano, včera to byly právě dva týdny od ustavujícího zasedání, na kterém jsem byl zvolen. A funkce starosty obce skutečně začíná ve chvíli, kdy je zvolen, neboť tím okamžikem jsem převzal řízení ustavující schůze a veškeré další „starostovské“ povinnosti. K tomu co nyní řeším se dostaneme v dalším dotazu, ale vlastně prvním pro obec viditelným počinem byl výběr sazenice lípy, kterou se tuto sobotu chystáme slavnostně zasadit v naší mateřské školce.

CO AKTUÁLNĚ ŘEŠÍTE?

Ono je to vlastně dáno agendou, která na mne na obecním úřadě plynule přešla. Uvedu pouze to nejdůležitější. Jedná se především o kontrolu provedeného asfaltování a úklidu po tomto asfaltování, přípravu kolaudace kanalizace a přípravu druhé etapy výstavby chodníků. Jako zcela nejdůležitější vidím vyčištění kanálů splaškové kanalizace před jejím spuštěním.

JAKÉ MÁTE PRIORITY NA NÁSLEDUJÍCÍ ROK?

Priority jsou víceméně uvedeny v předešlé odpovědi, nicméně jak jistě víte, do roku 2020 musí mít naše obec nový územní plán. Zde budu usilovat o to, aby si Mezouň zachovala vesnický ráz. Nejsem apriori proti jakékoli nové zástavbě, ale tato zástavba nesmí být nahodilá a především se musí opírat i o odpovídající obslužnou infrastrukturu.

JAKÁ JE VAŠE PŘEDSTAVA OBCE ZA NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘI ROKY? JAKÉ ZMĚNY BYSTE RÁD VIDĚL?

Čtyři roky jsou velmi dlouhá doba a já osobně mám jeden tajný sen. Chtěl bych vrátit vodu do obecní nádrže tak, aby se nám z ní nestal močál. Podle historických pramenů se totiž jedná o místo, kde je doloženo nejstarší mezouňské osídlení a to právě v místech, kde se nacházely a dodnes nacházejí velmi silné prameny. Chci také více podpořit sportovní a kulturní život v naší obci.

BUDETE MĚNIT ÚŘEDNÍ HODINY?

Zatím o nějaké výrazné změně neuvažuji. Takto nastavené časy jsou pro občany již dlouhodobě známé a také platí, že pokud jsme na obecním úřadu i v jiný čas, vždy se věnuji já nebo paní Jelínková všem, kteří i mimo úřední hodiny přijdou.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem staronovým i novým členům zastupitelstva za velmi pružný a operativní přístup. Za uplynulých 14 dnů jsem nabyl dojem, že skutečně pracujeme jako tým pro zájmy občanů obce Mezouň. Jmenovitě chci pak poděkovat Hance Braunové za operativní a důležitou pomoc při přejímání úřadu a řešení starších obecních záležitostí a také zaměstnankyni úřadu paní Janě Jelínkové za uvedení do, řekněme provozních, ale rozhodně neméně důležitých záležitostí, které se týkají fungování obce a obecního úřadu jako celku.

Jeden myslel na “Rozhovor s novým starostou Ing. Františkem Kubáskem

Komentáře nejsou povoleny.