Nezařazené

Projekt rekonstrukce Barrandovského mostu

Předpokládaná dopravní omezení jsou plánována od května do srpna 2023.

Prvním významnějším omezením pro dopravu budou přípravné práce zaměřené ve směru k Jižní spojce na rozšíření provizorního přejezdu ze sjízdné rampy k Modřanské ulici zpět do směru na Jižní spojku.

Z Barrandovského mostu na Jižní spojku zůstanou průjezdné pouze dva jízdní pruhy a na sjezdu k Modřanské ulici pouze jediný jízdní pruh. Omezení tak na Barrandovském mostě dočasně ztíží projíždějícím řidičům hlavně možnosti přeřazení mezi jízdními pruhy.

Zahájení prací se zásadním dopadem na dopravu je plánováno na polovinu května 2023. Na Barrandovském mostě bude doprava vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru, jak tomu bylo v první etapě v loňském roce, tedy tři pruhy směrem na Smíchov a tři pruhy směrem na Braník. Největším dopravním omezením, které zásadně dopravu v Praze ovlivní, bude uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ul. K Barrandovu na Jižní spojku, a to současně s dopravním omezením na mostě. Nebude tedy možné ulicí K Barrandovu sjíždět přímo na Barrandovský most a dále pokračovat na Jižní spojku.

Objízdná trasa povede po D0 (Pražský okruh) Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku. Pro vzdálenější cíle, jako jsou Modřany, Kamýk či Chodov, bude možné pokračovat dále po okruhu D0 na sjezd Písnice, který se plánuje v době rekonstrukce mostu otevřít a dále do centra pokračovat po Libušské ulici, či pokračovat dál po D0 na sjezd Vestec, popřípadě až k dálnici D1 a odtud pak zamířit do centra po ulicích Brněnská a 5. května.

V letošním roce se budou frézovat povrchy, odstraňovat mostní svršek i stávající vybavení v severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě od Barrandova. Dále dojde k výměně dilatačních závěrů, sanaci spodní části nosné konstrukce jižního mostu, postaveny budou nové římsy, bude položené nové vozovkové souvrství a instalováno vybavení hlavního mostu i barrandovské rampy. Přibude i nové veřejné osvětlení a kompletní dopravní značení. Na Barrandovském mostě dojde také k výměně zbývající části ložisek a most bude zesílen vložením dodatečného předpětí. Na barrandovské rampě od Barrandova projdou opravou i obě opěry. Po ukončení hlavní uzavírky, budou probíhat dokončovací práce, které již významně neomezí provoz.

Zdroj: https://www.rudnamesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14331&id=205376